Výroční zprávy-obsah

Výroční zpráva za rok 2004


Založení sdružení

PDF-2004


Zakladateli sdružení jsou manželé Petr a Táňa Novotní, kteří od
roku 1999 vykonávali službu (nejen) romským dětem a mládeži ve
sdružení FIDUCIA při Českobratrské církvi evangelické v Chebu.
Nyní v této službě dále pokračují pod hlavičkou VINICE CHEB.

- 14.08.06 - General - trvalý odkaz - [více]

Výroční zpráva za rok 2005

PDF-2005

 S radostí můžeme říci, že za sebou máme první rok činnosti sdružení VINICE CHEB a že jsme stále tady! Pro občanská sdružení to bývá rok nejtěžší, ve kterém se prověřuje jejich životaschopnost. Bylo tomu tak i v našem případě. Největší krize přišla v polovině roku, kdy jsme už skutečně neměli finance na úhradu nájmu. Pro ty, kdo to neví, platíme nájemné prostor ve výši 20.000,-Kč a k tomu ještě provozní náklady ve výši 10.000,-Kč měsíčně. Ale díky pomoci našich přátel z Čech i z Německa jsme tuto krizi mohli překonat a naše činnost tak zůstala zachována.

- 14.08.06 - General - trvalý odkaz - [více]